Wiklina

Wiklina jest naturalnym bogactwem dorzecza Wisły. Wyplata się z niej kosze, tworzy naturalne ogrodzenia lub umacniania cieki wodne. Jest również doskonałym materiałem rzeźbiarskim. Właściwości techniczne i estetyczne pozwalają na wyplatanie monumentalnych form przestrzennych. Rzeźby z wikliny w sposób naturalny wpasowują się w otoczenie. Eksponują siłę i dynamikę napięć, które tkwią w materiale. Są również efemeryczne. Potrafią wypuścić liście, zmieniać kolor i kształt, by po kilku latach rozpaść się. Formy z wikliny realizowane były przez studentów Architektury Wnętrz i dr Piotra Tołoczko podczas plenerów rzeźbiarskich w Ciechocinku, Toruniu, Solcu Kujawskim i Tleniu.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI