Witamy na stronie kierunku Architektura Wnętrz UTP!

Jesteś zainteresowany podjęciem studiów, które przygotowują do zawodu projektanta wnętrz, projektanta wystaw i scenografii, projektanta mebli, projektanta graficznego? Te studia są dla Ciebie! Dołącz do nas. Oferujemy studia dzienne I (licencjackie) i II (magisterskie) stopnia.

Architektura Wnętrz UTP


to bezpłatne studia dzienne kształcące na poziomie:

- 3- letnich studiów licencjackich

- 2- letnich studiów magisterskich

Cechą wyróżniającą kierunek Architektura Wnętrz na tle innych jednostek naukowych- Akademii Sztuk Pięknych w Polsce jest osadzenie na Uczelni Technicznej i system studiów praktycznych (w trakcie studiów obowiązuje xx tygodni praktyk w biurach projektowania wnętrz i wyposażenia wnętrz).

Podczas studiów na pierwszego i drugiego stopnia studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw, przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej jak również zastosowania różnych technik prezentacji projektu. Prowadzący przedmioty projektowe szczególny nacisk kładą na zapoznanie studentów z nowymi trendami w projektowaniu, innowacyjność, tzw. projektowanie zrównoważone oraz ekologiczne aspekty projektowania wnętrz a także wyposażenia. Integralną część studiów stanowią plenery, praktyki zawodowe, sympozja, wystawy, konkursy artystyczne i designerskie oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć w uczelnianej Galerii 3.1., aktywnego udziału w pracach kola naukowego Architektury Wnętrz, udziału w warsztatach projektowych czy programie Erasmus.


Program studiów obejmuje:

- przedmioty kierunkowe: podstawy projektowania ogólnego, projektowanie wnętrz, mebli i wystaw, struktury wizualne;

- przedmioty pomocnicze: podstawy budownictwa, materiałoznawstwo, ergonomia projektowanie oświetlenia, podstawy prezentacji projektów za pomocą metod komputerowych, techniki wizualizacji, historia sztuki i designu.


Studia przygotowują do wykonywania zawodu projektanta - architekta wnętrz i designera m.in. do:

- prowadzenia samodzielnej praktyki ( prowadzenia pracowni projektowania architektury wnętrz) lub działalności artystycznej

- projektowania wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu

- projektowania mebli (np. mebla unikatowego)

- projektowania i aranżacji wnętrz wystawowych i handlowych

- projektowania przestrzeni scenicznych i telewizyjnych

- pracy w zespole architektów wnętrz

- współpracy z architektem

- podjęcia pracy artystyczno-badawczej oraz upowszechniania wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia

- współpracy z firmami developerskimi (np. projektowanie mieszkań pokazowych)

- projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego

- doradztwa w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz

- moderowania stron poświęconych architekturze i designowi