mgr Agnieszka Walther

Krótko o sobie: Absolwentka UTP w Bydgoszczy, na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2018 roku prowadzi zajęcia na kierunku Architektura Wnętrz, a także współpracuje z biurami projektowymi. Architektura Wnętrz to synteza potrzeb człowieka z otaczającą go przestrzenią.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI