Kontakt

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


Dziekanat


Kierownik Dziekanatu: Małgorzata Tomaszewska


Sylwia Makowiecka - studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia kierunek „Architektura Wnętrz”, pomoc materialna dla studentów