studenci

Kandydaci

Warunki przyjęcia na studia licencjackie:


Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura wnętrz w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:


Suma = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Sumy uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:


Etap I - Rysunek z natury - model, martwa natura.
- Ocena od 0 do 300 punktów


Etap II - Sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia
- Ocena od 0 do 300 punktów


Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.


Kandydaci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji przeprowadzanych przez pracowników Katedry Sztuk Wizualnych Zapraszamy z pracami rysunkowymi i malarskimi wykonanymi przez kandydatów. TEL.: 52 340 85 22


Warunki przyjęcia na studia II stopnia, magisterskie:


Kwalifikacja na podstawie dokumentów ukończenia studiów I stopnia Architektury wnętrz I lub pokrewnych


TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.