Galeria 3.1


Galeria 3.1 powstała w 2010 roku z inicjatywy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pierwszym kierownikiem tej przestrzeni wystawienniczej był dr Piotr Tołoczko, a wraz z nim współtworzyły są studentki Architektury Wnętrz UTP: Julia Rekowska oraz Marta Meirowska.

Artystyczna galeria na uczelni o profilu technologiczno-przyrodniczym? Po co? Myślą przewodnią galerii była od początku wypowiedź Jeana Mignota: „Ars sine scientia nihil est” (Sztuka bez nauki jest niczym). Zatem powołana została ona do życia po to, by co dzień uzmysławiać społeczności akademickiej głębokie relacje łączące funkcjonalność, technikę, estetykę i humanistykę. Głównym założeniem galerii było połączenie funkcji edukacyjnej z artystyczną, ekspozycyjną. Utworzenie obszaru pobudzającego percepcję i refleksję na terenie uczelni, w którym młodzi adepci sztuk projektowych mogą podzielić się swoimi odkryciami, doświadczeniami z pozostałymi członkami społeczności akademickiej.

W budynku 3.1 UTP, gdzie zaistniała owa przestrzeń przyjazna sztuce, prezentowane były ciekawe prace z zakresu sztuk wizualnych, projektowych. Dr Tołoczko wraz ze studentkami sprawowali opiekę kuratorską nad wystawami zbiorowymi realizacji studenckich, ale również indywidualnymi pokazami profesjonalnych twórców, zarówno debiutantów, jak i tych niebywale doświadczonych. Od 2015 roku opiekę kuratorską nad Galerią sprawowała dr Magdalena Rucińska wraz ze studentkami: Magdaleną Flatów, Katarzyną Olszewską i Joanną Zielińską, kontynuując idee swojego poprzednika. Natomiast w 2017 roku do zespołu kuratorskiego dołączyła dr hab. Katarzyna Tretyn-Zecevic, prof. UTP, która – ze studentami koła naukowego Awokado – niosła do Galerii 3.1 nową energię i pomysłowość.

Dotychczas w galerii prezentowane były instalacje rzeźbiarskie, rzeźby, ceramika, malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i cyfrowa, plakat, ilustracja, projekty wnętrz i mebli.

Obecnie galeria powraca w nowej odsłonie. Będzie działała w formie on line, pod opieką dr Magdaleny Rucińskiej i Agnieszki Walther.