dr Urszula Czarnowska

Krótko o sobie: Uzyskanie grantu i komercjalizacja pracy magisterskiej - projekt i wdrożenie małej architektury leśnej na terenie województwa pomorskiego. Organizacja Ogólnopolskich Warsztatów OSSA we współpracy ze studentami Politechniki Gdańskiej. W warsztatach udział wzięło 100 studentów architektury. Architektura Wnętrz to dla mnie nieustanne poszukiwanie piękna.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI