dr Piotr Tołoczko

Krótko o sobie: W 2004 roku ukończył studia na kierunku Grafika w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej, a w 2007 roku ukończył studia na kierunku Rzeźba u prof. Macieja Szańkowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy Doktora Sztuk Plastycznych. Od 2010 jest wykładowcą na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w Zakładzie Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Prowadzi Galerię Innowacji promującą sztukę i technologie. W swojej pracy poszukuje intermedialnego działania gestu w sztuce. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych, zbiorowych i kilku konkursach graficznych. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz instalacją. W swojej pracy poszukuje intermedialnego działania gestu w sztuce. Udaje mi się to łącząc pracę rzeźbiarza i grafika w jednej osobie, również w jednej pracowni… sam naprawdę nie wiem jak ja to robię? To chyba jeden z moich większych sukcesów. Architektura Wnętrz to przestrzeń wyodrębniona z architektury, której sensualne i haptyczne doświadczanie wymaga innej wrażliwości w procesie projektowania. To wrażliwość o relacjach przestrzennych między architekturą, obiektami w architekturze, światłem i człowiekiem. Architekt wnętrz powinien wykazywać się wyjątkową dbałością o funkcję architektury . W tych związkach przypomina sztukę kształtowania przestrzeni, rzeźbę i instalacje artystyczne.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI