dr Ewa Urbańska

Krótko o sobie: Historyk i krytyk sztuki bez większych sukcesów, poruszający w swych publikacjach zagadnienia raczej regionalne niźli ogólnopolskie czy światowe. W kategorii osiągnięć może rozważać kilka z „popełnionych tekstów krytycznych i katalogowych” Architektura Wnętrz jest dla mnie….czymś intrygującym, działalnością projektową i artystyczną zawieszoną „pomiędzy” sztuką i użytkowością, myśleniem o różnorakiej przestrzeni i tym, od czego odżegnują się architekci wnętrz – kreowaniem wnętrz o określonej stylistyce – współczesnej lub dawnej…Sztuką perswazji skierowaną do odbiorcy, czy może raczej inwestora, którego ma przekonać wizja przestrzeni i wnętrz stworzona przez profesjonalistę….Poprzez projekty, wizualizację i realizacje pobudza mnie do poszukiwania ich źródeł, próby analizy formalnej i doraźnej krytyki

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI