dr Barbara Linowiecka

Krótko o sobie: Absolwentka kierunku Architektura Wnętrz na wydziale Architektury i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dyplom „Terytorium podróży" obroniła w 2012 roku. W 2017 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych. Rozprawa doktorska pt.: „Tożsamość miejsca, jako czynnik indywidualizacji w projektowaniu wnętrz pozamiejskich obiektów hotelowych”. W jej dorobku zawodowym znajdują się projekty wnętrz mieszkań, domów, hoteli, biur oraz przestrzeni usługowych i handlowych. Projektowanie jest dla niej nie tylko pracą, ale i ogromną pasją, co znalazło swój wyraz w wielu publikacjach oraz wystawach w Polsce i za granicą. Architektura Wnętrz Projektowanie wnętrz, zgodnie z definicją, jest sztuką kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmującą wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia. W moim odczuciu projektowanie jest ciągłą, zmieniającą się, twórczą, odpowiedzią na unikalne oczekiwania i potrzeby inwestora. Fascynujące w projektowaniu jest dla mnie budowanie świata od podstaw, powołanie do życia nowych przestrzeni, form, zestawień. Jest ono zatem nieustanną przygodą, a każda przestrzeń i sytuacja jest inspirująca w efekcie czego, prowokuje do szukania każdorazowo nowych rozwiązań. Projektuję w przekonaniu, iż lokalny kontekst, krajobraz kulturowy, tradycja czy historia, tworzące szeroko rozumiane tożsamości miejsc, znacząco wpływają na etap projektowy w kształtowaniu wnętrz i stanowią ważny element mojej pracy nad projektem.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI