Dla Miasta

Bydgoszcz jest pięknym miastem, które zmienia swoje oblicze. Opracowujemy koncepcje rewitalizacji wielu punktów w mieście min.: Hala Targowa, Stary Teatr, Magiczne Schodki, Plac Piastowski, Kanał Bydgoski- to tylko niektóre z naszych zainteresowań. Powstałe koncepcje chętnie prezentujemy na forum miasta do dyskusji społecznych. Angażujemy się w wiele innych wydarzeń: wystaw, plenerów, warsztatów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    Budynek I
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI